Posted by Bahagian hal ehwal akademik

ID Pengguna
:
Katalaluan
:
   

*Makluman : Sistem Surat Tamat Pengajian ini adalah tertakluk kepada pelajar
Ijazah Sarjana Muda dan Diploma Sahaja.

Cara Login : Gunakan ID Pengguna dan Katalaluan sama seperti MyUPSI Portal/MyGURU
Contoh :
ID Pengguna : (D + 6 digit terakhir Nombor Matriks format baru)
Contoh : No Pelajar format baru : D20041012345
ID Pengguna : D012345

Katalaluan : No Kad Pengenalan Pelajar tanpa '-'
( bagi pelajar yang pertama kali login atau belum menukar katalaluan)

Sekiranya terlupa katalaluan ? sila klik disini.

*Makluman :

*Nota : Bagi pelajar yang telah menamatkan pengajian pada Mesyuarat Senat Kali Ke-172 Bil. 11/2018 bertarikh 13 November 2018, pengambilan transkrip akademik boleh dilakukan bermula 15 November 2018 (Isnin) di Unit Pengijazahan, Bangunan Canselori, Kampus Sultan Abdul Jalil Shah. Terima Kasih.

.