Posted by Bahagian hal ehwal akademik

ID Pengguna
:
Katalaluan
:
   

*Makluman : Sistem Surat Tamat Pengajian ini adalah tertakluk kepada pelajar
Ijazah Sarjana Muda dan Diploma Sahaja.

Cara Login : Gunakan ID Pengguna dan Katalaluan sama seperti MyUPSI Portal/MyGURU
Contoh :
ID Pengguna : (D + 6 digit terakhir Nombor Matriks format baru)
Contoh : No Pelajar format baru : D20041012345
ID Pengguna : D012345

Katalaluan : No Kad Pengenalan Pelajar tanpa '-'
( bagi pelajar yang pertama kali login atau belum menukar katalaluan)

Sekiranya terlupa katalaluan ? sila klik disini.

*Makluman :

*Makluman : Bagi pelajar yang telah menamatkan pengajian pada Mesyuarat Senat Kali Ke-157 Bil. 8/2017 bertarikh 17 Ogos 2017 (Khamis),

1. Pengambilan transkrip akademik boleh dilakukan bermula 11/09/ 2017 hingga 22/9/2017.

 

2. Selepas daripada tarikh 22/9/2017, urusan pengambilan transkrip ditangguh sementara waktu dan boleh diambil semula selepas sesi pengurniaan ijazah selesai mengikut jadual yang ditetapkan yang akan dimaklumkan kemudian.

.