Pelajar| Fakulti | Administrator


* Untuk Kegunaan Administrator

PENGESAHAN KATALALUAN
ID Admin
:
Katalaluan
:
     
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut mengenai sistem ini, bolehlah email kepada pihak Administrator seperti di butiran berikut:

e-mail : utma@upsi.edu.my